hrvatski english deutsch

Djelatnosti

GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI

- parcelacije zemljišta
- iskolčenje parcela po evidenciji katastra zemljišta (omeđenja)
- upisi objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu
- snimanje podzemnih instalacija radi upisa u katastar vodova
- izrada elaborata usklađenja stanja zemljišne knjige sa stanjem u katastru zemljišta
- izrada elaborata o etažiranju objekata
- katastarske izmjere u svrhu obnavljanja postojećih katastara i zemljišnih knjiga
- vektorizacija i geokodiranje skeniranih karata i planova

 

INŽENJERSKA GEODEZIJA

- snimanje situacija kao podloga za projektiranje
- praćenje gradnje u niskogradnji i visokogradnji
- iskolčenje svih građevinskih objekata prema zakonu o građenju
- geodetsko praćenje pomaka i slijeganja objekata

 

SATELITSKA GEODEZIJA

Meixner d.o.o. koristi napredne metode satelitske geodezije u projektima pozicioniranja i GPS tehnologiju za vlastite potrebe i potrebe investitora.

 

FOTOGRAMETRIJA

U suradnji s tvrtkom MEIXNER VERMESSUNG iz Beča sudjelovali smo u nekoliko projekata avionskog snimanja terena.

MEIXNER VERMESSUNG je opremljen najmodernijom tehnologijom, digitalnom kamerom VEXCEL UltraCam X s preko 20.000 digitalnih snimaka, tako da našim naručiteljima možemo prenijeti dugogodišnja iskustva i pružiti brzu i kvalitetnu uslugu.

Uz to, tvrtka MEIXNER VERMESSUNG posjeduje dva zrakoplova Cessna 206 ili Piper Aztek.

Tvrtka Meixner d.o.o. ostvarila je jako dobru suradnju s austrijskom programerskom kućom IDC-EDV GmbH iz Imsta i za naše tržište napravila prijevod kompletnog geodetskog softvera GEOSI.
Program je opremljen i prilagođen za naše tržište, a sadrži kompletnu geodeziju, osnovna geodetska računanja, izjednačenje mreže, računanje digitalnog modela reljefa, modula za prometnice, a hrvatsku demo verziju (samo osnovni modul) možete potražiti na njihovim stranicama: www.geosi.at