hrvatski english deutsch

Reference

Meixner d.o.o. sudjelovao je u izradi niza različith projekata.
Izdvajanjem nekoliko projekata cilj nam je prikazati širinu poslova za koje smo osposobljeni i dati pravce budućeg razvoja našeg ureda.

Ovo su samo neki od naših važnijih projekata: