Katastarska geodezija

Geodetsko katastarski poslovi

  • parcelacije zemljišta
  • iskolčenje parcela po evidenciji katastra zemljišta (omeđenja)
  • upisi objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu
  • snimanje podzemnih instalacija radi upisa u katastar vodova
  • izrada elaborata usklađenja stanja zemljišne knjige sa stanjem u katastru zemljišta
  • izrada elaborata o etažiranju objekata
  • katastarske izmjere u svrhu obnavljanja postojećih katastara i zemljišnih knjiga
  • vektorizacija i geokodiranje skeniranih karata i planova

Ponosimo se naprednim metodama koje koristimo u geodeziji , suvremenim instrumentarijem i kvalitetnom programskom podrškom.

 

Kontaktirajte nas! Uvjerite se u našu kvalitetu