Reference

Meixnerov stručni tim specijalizirao se za:

  • geodetsko praćenje izgradnje cesta i građevinskih objekata
  • geodetska praćenja na sanacijama neopasnog otpada
  • sudjelovanje na projektima zaštite graditeljske baštine
  • geodetska snimanja izvedenih stanja
  • izradu posebnih geodetskih podloga
  • izradu geodetskih projekata
  • izradu parcelacijskih i drugih elaborata
  • izvedbe digitalnog aerofotogrametrijskog snimanja
  • korištenje GPS tehnologije za potrebe naših naručitelja

Tvrtka Meixner d.o.o. može se podičiti sudjelovanjem u nizu projekata različitih tvrtki diljem Hrvatske.

 

Kontaktirajte nas! Uvjerite se u našu kvalitetu